Vad används termografi till?

Energiförluster i fastigheter är ett annat användningsområde för termografi. Springor eller otätheter vid fönster och dörrar där värme transporteras ut eller kyla kommer in syns tydligt med en termograf.

Vi utför undersökning med värmekamera för att hitta dolda fel och köldbryggor. 

Termografi är ett teoretiskt verktyg till att mäta små temperaturskillnader och överskådligt kunna illustrera dem grafiskt eller i diagram. Termen används i samband med IR-strålning och trådlös fjärrkommunikation