Undersökningsplikt

Som köpare ska du noga undersöka den bostad du vill köpa. Du kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.
Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken, som lägger stort ansvar på dig som köpare. Om du upptäcker ett fel i bostaden efter köpet som du vill ha ersättning från säljaren för måste du bland annat kunna visa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

Som privatperson är det svårt att uppfylla all den kunskap som behövs för att fullgöra undersökningsplikten. Det är därför klokt att anlita en besiktningsman för att göra en besiktning av huset.

För att fullgöra undersökningsplikten krävs normalt mer än att anlita en besiktningsman.
Du bör själv titta igenom huset och testa så att saker och ting fungerar som de ska. Skruva på kranar, spola i toaletten, titta under mattor och bakom tavlor med mera. Du behöver också kolla så att det finns bygglov, tillstånd för enskilt avlopp och om det finns några planer för till exempel nya vägar eller byggnader i området. Om huset har en egen brunn är det bra att ta ett vattenprov.

Efter besiktning

Du kan behöva titta närmare på saker som kom upp på besiktningen eller som inte ingick i den besiktning som du beställt. Husets skick, konstruktion och omständigheter vid köpet bestämmer. För kompletterande undersökningar kan du behöva anlita till exempel fuktsakkunnig, elinstallatör och sotare. 

Om huset redan är besiktigat
Även om huset är besiktigat har du som köpare kvar din undersökningsplikt. Om säljaren låtit göra en besiktning har du inget avtal med besiktningsmannen och därför minskar dina möjligheter att kräva ersättning om besiktningsmannen missat något som borde ha upptäckts.

Upplysningsplikt
Om säljaren vet om att det finns allvarliga fel på huset bör han eller hon upplysa köparen om det. Säljaren kan annars bli ersättningsskyldig vid senare tillfälle. Säljaren kan aldrig bli ansvarig för fel som han eller hon upplyst om vid försäljningen.