Energideklaration
när du köper hus

När du köper ett hus har du från och med 1 januari 2009 rätt att kräva att det finns en energideklaration för huset. Det innebär att du får en bild över energianvändningen för huset.

En energideklaration ger dig en helhetsbild över energianvändningen i huset som du köper. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus.

I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset när det gäller energianvändningen och som inte försämrar innemiljön.

Dessutom ska en energideklaration redovisa om radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationer har gjorts. Det sistnämnda gäller för småhus med från- och tilluftsfläktar, så kallade FT- och FTX system.
Energideklarationen ska alltid utföras av en oberoende energiexpert tillsammans med husägaren.
Deklarationen är giltig i tio år.

Kräva en energideklaration

När du köper ett hus kan du kräva av säljaren att det finns en energideklaration. Om det inte finns en sådan vid försäljningstidpunkten har du möjlighet att själv låta utföra en energideklaration på säljarens bekostnad senast sex månader efter det att du tillträtt huset.

Ta fram material

Om du själv ska beställa en energideklaration kan du förbereda dig genom att samla ihop till exempel tekniska beskrivningar och uppmätt energianvändning. Kontaktuppgifterna till företag (ackrediterat kontrollorgan) som genomför energideklarationer hittar du på SWEDAC:s webbsida.

Missnöjd med deklarationen

Det är viktigt att du sätter dig in i vad det är som ingår i deklarationen genom att läsa offerten.Om du i efterhand är missnöjd med hur energideklaration har utförts, bör du i första hand ta upp det med energiexperten som utfört arbetet. I andra hand kan du vända dig till företaget som energiexperten arbetar för och i sista hand till SWEDAC, om du vill klaga på företagets hantering av frågan.

Senast granskad: 2011-05-02. Informationsansvarig: Boverket