Energibesiktningar, energiberäkningar och energideklarationer

Vi hjälper fastighetsägare med allt ifrån inställningar i befintliga installationer till komplicerade nyinstallationer.

  • Enfamiljshus vid försäljning
  • Flerbostadshus - hyres och bostadsrätter
  • Offentliga lokaler
  • Kommersiella lokaler
  • Övriga byggnader med nyttjande rätt - kontor, butiker och hotell

Energieffektiv

Vi ger en totalbild av hela byggnadens energieffektivitet vilket  underlättar inför beslut om olika energibesparingsinvesteringar.
Vi ger er svar på hur mycket energi det går in i huset och vart den tar  vägen i form
av transmission, ventilation, varmvatten, och övrig förbrukning. Vi ger också förslag
på lönsamma besparingsåtgärder för att minska energiförbrukningen.